ربات های صنعتی فانوک

فروش، تأمین، عیب یابی و تعمیر ربات های صنعتی فانوک.

S-Series

S-420F

S-420i

S-420iF

S-420iL

S-420iR

S-420iS

S-420iW

S-420S

S-430i

S-430 iCL

S-430iF

S-430iL

 

S-430iR

S-430iW

S-430PHS

S-430iR

S-500

S-500iB

S-900H

S-900i

S-900iB

S-900iB/220L

S-900iB/400

S-900iH

S-900iL

S-900iW

S-900L

S-900W

F-Series

R-Series

R-1000iA80F

R-1000iA80H

R-1000iA100F

 

R-2000i165F

R-2000i200F

 

R-2000iA125L

R-2000iA165EW

R-2000iA165F

R-2000iA200EW

R-2000iA200F

R-2000iA210F

R-2000iB 200T

R-2000iB 200T

R-2000iB100P

R-2000iB125L

R-2000iB150U

R-2000iB165F

R-2000iB165R

R-2000iB170CF

R-2000iB175L

R-2000iB185L

R-2000iB200R

R-2000iB210F

R-2000iB210FS

R-2000iB210WE

R-2000iB220U

R-2000iB220US

R-2000iB250F

R-2000iC125L

R-2000iC165F

R-2000iC210F

R-2000iC210L

R-2000iC270F

ربات های صنعتی فانوک سری r موجود در فروشگاه شرکت ربات کار . جهت استعلام قیمت و موجودی با شماره 09124662302 تماس حاصل فرمایید. www.robotkar.ir | info@robotkar.ir | 09124662302

P-Series

P-10

P-15

P-50

P-50i

P-50iA

P 50iB 10L

P 50iB 15

P-100

P-120

P 250iB 15

P-500

P-145

P-155

P-200

P-200E

P-200T

P-250iA

P-250iA15

P-250iA10S

P-250iA15T

P-250iB

Paint Mate 200iA

 

 

 

Paint Mate 200iA5L

 

ربات های صنعتی فانوک سری p (painting) مختص به پاشش رنگ و مواد موجود در فروشگاه شرکت ربات کار . جهت استعلام قیمت و موجودی با شماره 09124662302 تماس حاصل فرمایید. www.robotkar.ir | info@robotkar.ir | 09124662302

M-Series

M-1iA0.5A

M-1iA0.5AL

M-1iA0.5S

M-1iA0.5SL

M-1iA1H

M-1iA1HL

M-2iA3S

M-2iA3SL

M-2iA6H

M-2iA6HL

M-3iA6A

M-3iA6S

M-3iA12H

ربات های صنعتی فانوک سری m موجود در فروشگاه شرکت اتوماسیون صنعتی و رباتیک صنعتی ربات کار. جهت استعلام قیمت و موجودی با شماره 09124662302 تماس حاصل فرمایید.

LR-Mate

LR Mate 100i

LR Mate 100iB

 

R-2000i165F

R-2000i200F

 

R-2000iA125L

R-2000iA165EW

R-2000iA165F

R-2000iA200EW

R-2000iA200F

R-2000iA210F

R-2000iB 200T

R-2000iB 200T

R-2000iB100P

R-2000iB125L

R-2000iB150U

R-2000iB165F

R-2000iB165R

R-2000iB170CF

R-2000iB175L

R-2000iB185L

R-2000iB200R

R-2000iB210F

R-2000iB210FS

R-2000iB210WE

R-2000iB220U

R-2000iB220US

R-2000iB250F

R-2000iC125L

R-2000iC165F

R-2000iC210F

R-2000iC210L

R-2000iC270F

قیمت ربات های فانوک ربات های فانوک موجود در فروشگاه شرکت رباتکار. جهت استعلام قیمت ربات های نو و ربات های کارکرده با شماره 09124662302 تماس حاصل فرمایید.

SR-Mate

SR Mate 100i

SR Mate 100iH

 

SR Mate 200i

Arc-Mate

ArcMate 0iA

 

ArcMate 0iB

 

ArcMate 50iB

ArcMate 50iB 3L

ArcMate 50iC/5L

ArcMate 50iD

ArcMate 50iD7L

ArcMate 50iL

ARC Mate 100iB

Arc mate 100iB 6s

ARC Mate 100iBe

ARC Mate 100iC 10S

ArcMate 100iC

ArcMate 100iC 7L

ArcMate 100iC 8L

ArcMate 100iC 12

ArcMate 100iC 12S

ArcMate 100iCe

ArcMate 100iCe

ArcMate 120iB

ArcMate 120iB 10L

ArcMate 120iB 10LT

ArcMate 120iBe

 

 

ArcMate 120iC

ArcMate 120iC 10L

ArcMate 120iC 12L

ArcMate 120iL

ArcMate 120iLT

ربات arc mate مناسب برای کاربرد جوشکاری رباتیک از برند فانوک موجود در فروشگاه شرکت ربات کار. جهت استعلام قیمت و موجودی با شماره 09124662302 دکتر محمد کوچکی تماس حاصل فرمائید.

Spider

M-1iA0.5A

M-1iA0.5AL

M-1iA0.5S

M-1iA0.5SL

M-1iA1H

M-1iA1HL

M-2iA3S

M-2iA3SL

M-2iA6H

M-2iA6HL

M-3iA6A

M-3iA6A

M-3iA6A

ربات های اسپایدر مناسب صنایع غذای برای جابجایی با سرعت بسیار بالا از برند فانوک موجود در فروشگاه ربات کار . جهت استعلام قیمت و موجودی با شماره 09124662302 دکتر محمد کوچکی تماس حاصل فرمایید.

Collaborative

M-1iA0.5A

M-1iA0.5AL

M-1iA0.5S

M-1iA0.5SL

M-1iA1H

M-1iA1HL

ربات های collabrotive فانوک موجود در فروشگاه شرکت ربات کار. جهت استعلام قیمت و موجودی با شماره 09124662302 تماس حاصل فرمایید.

.Copyright 2024, RoboTkar Co. All rights reserved©

0
برای مخفی‌کردن نوار مقایسه، بیرون را کلیک نمایید
مقایسه
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است!

سبد خرید شما خالی است!

در حافظه موقت کپی شد