تعمیرات و پشتیبانی

عیب یابـی،
تعمیـر و نگهـداری
ربـات های صنعتـی
و
خطوط تولید رباتیک

تعمیرات و نگهداری کلیه خطوط تولید رباتیک و ربات های صنعتی با برندها و تیپ‌های مختلف ربات‌ های صنعتی.

عیب یابی ربات و تعمیر و نگهداری
پشتیبانی-support-ربات کار

پشتیبــانی
24h/7

برای بحث و مشاوره در مورد گزینه ها و خط تولید خود با ما تماس بگیرید.