Smart Slider 3 Module

Banner_Recruitment_06.png

توجه به نیاز های تولید کنندگان در جهت ارائه خدمات بهتر ، ما را بر آن داشت تا با گردآوری کارشناسان مجرب و متخصص در زمینه پشتیبانی و تعمیرات خطوط تولید، سعی در برآورده نمودن نیازهای مشتریان خود در سرتاسر میهن عزیزمان با کمترین زمان ممکن را داشته باشیم .

واحد پشتیبانی شرکت ربات کار آماده ارائه خدمات پشتیبانی و تعمیرات به کلیه  شرکت های دارای خط تولید اتوماسیون می باشد.

اهداف :

·        ارائه خدمات پشتیبانی و تعمیرات به صنعت گران در سریع ترین زمان ممکن به تمامی نقاط کشور

·        بهبود کیفیت در خدمات در راستای افزایش بهره وری در خطوط تولید

·        افزایش خدمات پشتیبانی در زمینه های اتوماسیون صنعتی

لیست خدمات در یک نگاه :

√         سرویس تجهیزات موجود

√         طراحی و ارائه فرم های مدیریتی

√        ویرایش و تغییر برنامه ربات های موجود در خط تولید

√       تعمیرات تجهیزات موجود در خط

√       تامین و تعویض قطعات جانبی

√         بازدید ماهیانه از خطوط تولید و ارائه مشاوره جهت استفاده بهتر از تجهیزات

√        بررسی میزان بهره وری و کیفیت تولید

√         تغییر کاربرد ربات

√         ارائه گزارش کلی خدمات ارائه شده به مشتری

 

شرح خدمات:

√    سرویس تجهیزات موجود :

 تجهیزات موجود در خطوط تولید  به صورت منظم و دقیق طبق دستور کار شرکت های سازنده  توسط کارشناسان واحد پشتیبانی و تعمیرات سرویس کاری می شوند.

 

√    طراحی و ارائه گزارش ها و فرم های مدیریتی :

به منظور پیشگیری از آسیب های احتمالی در خطوط تولید، واحد پشتیبانی شرکت ربات کار فرم هایی را تحت عنوان چک لیست تجهیزات و گزارش کار طراحی نموده و به اپراتورها و مسئولین مربوطه ارائه می گردد.

 

√    ویرایش و تغییر برنامه ربات های موجود در خط تولید :

تغییر و ویرایش در ایستگاه های کاری ربات، متناسب با کاربرد مورد نیاز

 

√    تعمیرات تجهیزات موجود در خط :

تعمیر تجهیزات موجود در خطوط تولید توسط متخصصین مربوطه

 

√         تامین و تعویض قطعات جانبی :

تهیه و تامین قطعات یدکی در حین انجام تعمیرات در کمترین زمان ممکن

 

√        بازدید ماهیانه خطوط تولید و ارائه مشاوره جهت استفاده بهتر از تجهیزات :

یکی از معیارهای اصلی خطوط تولید استاندارد، پیشگیری از متوقف شدن خطوط تولید می باشد. در همین راستا  جهت اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات موجود در خطوط تولید، کارشناسان واحد پشتیبانی جهت ارائه مشاوره هایی در راستای استفاده بهتر از تجهیزات  و افزایش بهرهوری و کیفیت تولید به صورت ماهیانه از این خطوط بازدید می نمایند.

 

√         تغییر کاربرد ربات :

 ربات های صنعتی این قابلیت را دارند که در چندین کاربرد متفاوت مورد استفاده قرار بگیرند به همین منظور در صورت درخواست مشتری کارشناسان واحد پشتیبانی می توانند کاربرد ربات را تغییر یا افزایش دهند.

 

√         ارائه گزارش کلی خدمات ارائه شده به مشتری :

  تهیه گزارش های پیوسته توسط شرکت ربات کار به منظور بهبود کیفیت در امور پشتیبانی و خدمات ارائه شده