S-420iF

Print
Description

وزن کم بازوی FANUC S-420iF این ربات را برای جوشکاری نقطه ای مناسب کرده است. این ربات تعیین موقعیت با سرعت بالا و سرعت های حرکتی زیاد و در نتیجه توان عملیاتی بالا و کاهش زمان جوشکاری را فراهم کرده است. S-420iF دارای طراحی ساده با اجزای سازنده اندک برای سهولت در تعمیر و نگهداری و تعویض قطعات می باشد.

از آنجا که این ربات Fanuc برای جوشکاری قوس الکتریکی برتری دارد ولی S-420iF R-J2 رباتی چند منظوره برای انجام کاربردهای دیگر از جمله بارگزاری و تخلیه دستگاه ها، مونتاژ، جابجایی مواد، و انتقال قطعات نیز استفاده می شود.