جوش قوس الکتریکی (جوشکاری)  یا ArcWelding  یکی از متداول ترین روشهای اتصال قطعات فلزی می باشد
جوشکاری MIG/ MAG تحت عنوان جوشکاری  CO2  و جوشکاری TIG با نام جوشکاری آرگون شناخته شده است. جوش قوس الکتریکی با استفاده از فرآیند قوس الکتریکی بین یک الکترود و یک پایه فلزی و استفاده از الکترودهای مصرفی یا غیر مصرفی صورت میگیرد.

جوشکاری قوس الکتریکی رباتیک
ربات­های جوشکار قوس الکتریکی انتخاب مناسبی برای انجام عملیات جوشکاری می ­باشند. ربات­های Arc Welding افزایش  بهره وری فرآیند جوش قوس الکتریکی را به واسطه افزایش کیفیت جوش، کاهش هزینه های تولید، ایمنی فضای کار، بهبود استحکام جوش، کاهش چرخه زمانی تولید و بهبود راندمان می­باشد.
با در نظر گرفتن این نکته که انجام عملیات جوش کاری توسط نیروی انسانی بعضا مخاطرات جبران ناپذیری از جمله بروز انواع سرطان، تششعات زیانبار برای بینایی و پوست ، آسیب های تنفسی، خطرات سوختگی و . . . به همراه دارد، بنابراین اجرای این عملیات توسط ربات­ های جوشکار می تواند به عنوان روشی هوشمندانه در نظر گرفته شود

 

 

 

.