برش کاری شامل جدا کردن بخشی از یک قطعه کار یا تقسیم آن به قطعات کوچکتر و جدا از هم می باشد. این عملیات به دلیل ظریف بودن و امکان بروز خطاهای انسانی، اگر به صورت سنتی صورت بگیرد همواره با میزان زیادی از تولید ضایعات روبرو خواهد بود. استفاده از ربات های صنعتی جهت انجام عملیات برشکاری از طریق ابزارهای مختلف برای کاهش حجم ضایعات، افزایش سرعت در میزان تولید ، افزایش دقت، بازده بالا، ایمنی در کار، خستگی ناپذیری... گزینه ایده آلی برای برش کاری محصولات می باشند.

برش کاری توسط ربات با استفاده از ابزارهایی متفاوتی نظیر لیزر، پلاسما، واتر جت، مته و یا فرز نصب شده بر روی موتور اسپیندل انجام پذیر می باشد.

*        بـرش لیـزر

*        بـرش پلاسما

*      بـرشواتر جت

 

Pin It
  • 1
  • 2
  • 3