فرایند مونتاژ  قطعات و تولید محصول نهایی یکی از بخش­های گسترده در صنعت تولید هر کشور می­ باشد. سرعت و دقت در مونتاژ قطعات همواره دو فاکتور مهم جهت ارتقای بهره ­وری برای تولید کنندگان به حساب می ­آید.

با توجه به گستردگی این صنعت و دربر گرفتن گستره­ ی عظیمی از ابعاد قطعات جهت مونتاژ و تولید محصول نهایی شرکت­های بزرگ تولید کننده­ ی ربات­های صنعتی با سرمایه گذاری های عظیم در بخش تحقیق و توسعه خود در جهت رفع این چالش گام­های بزرگی برداشته اند.

مونتاژ قطعات کوچک یک ساعت مچی تا قطعات بزرگ یک خودرو نشان از گستردگی این صنعت می دهد و با توجه به اینکه عملیات مونتاژ کاری تکراری و خسته کننده می­ باشد کاهش دقت و سرعت  نیروی انسانی در طی روز و مونتاژ محصولات امری اجتناب ناپذیر به نظر می ­رسد.

امروزه ربات­های صنعتی بسیاری در ابعاد و توان­های متفاوت جهت بهبود هر چه بیشتر سرعت و راندمان تولید در مونتاژ محصولات به بازار عرضه شده است که استفاده از آنها ارتقای بهره ­وری تولید کنندگان را تضمین می­ نماید.

  

Pin It
  • 1
  • 2
  • 3