IRB 90

ABB IRB 90 رباتی 6 محوره با وزن 1450kg می باشد. این ربات دارای ظرفیت ترابری 90kg، شعاع دسترسی 2501mm و دقت تکرار پذیری±0.5 mm می باشد. بدنه این ربات دارای درجه استاندارد IP54 می باشد.

Pin It