ایکون خدمات - ربات کار - robotkar.ir

services

ربـات کار با بکارگیری منابع علمی به روز و تجربه های موفق، در راستای تأمین نیازهای فنی و مهندسی کارخانجات تولیدی، آماده ارائه خدمات گسترده در حوزه رباتیک و اتوماسیون صنعتی نوین به جامعه صنعتی کشور می باشد.