با به حداقل رساندن شتاب ربات­ های صنعتی، مصرف انرژی با حفظ مدت زمان درنظر گرفته شده برای تولید، می تواند تا 40 درصد کاهش می یابد. این یک الگوریتم بهینه سازی جدید است.

با به حداقل رساندن شتاب ربات ­های صنعتی، مصرف انرژی با حفظ مدت زمان درنظر گرفته شده برای تولید، می تواند تا 40 درصد کاهش می یابد. این یک الگوریتم بهینه سازی جدید است که توسط محققان دانشگاه تکنولوژی چالمرز توسعه داده شده است.

بهینه سازی حرکات ربات شتاب و سرعت را کاهش می­دهد، همچنین زمانی که ربات متوقف شده باشد، در زمان توقف نیز انرژی مصرف می­کند.

پروفسور Begt Lennartsonکه این تحقیقات را همراه با جنرال موتورز آغاز کرد، بیان نمود: به جای اینکه ربات منتظر هماهنگ شدن ربات­ ها و دستگاه­ های دیگر برای شروع عملیات بعدی شود، ما به سادگی حرکت آن را آهسته تر می­کنیم - بدون کاهش زمان اجرای کل"

بهینه سازی مسیر عملیات ربات را تغییر نمی­دهد، تنها سرعت و توالی ربات تغییر می­کند.

بنابراین، می­توان به درون یک سلول رباتیک وارد شد و یک بهینه سازی سریع را بدون تأثیر بر تولید و یا چرخه فعلی انجام داد.

برای دستیابی به بهینه سازی مطمئن، حرکت چندین ربات در همان منطقه نیاز به هماهنگی دارد. بنابراین ابزار بهینه سازی در ابتدا جاهایی که احتمال برخورد ربات­ها، موقعیت­های ورود و خروج برای هر منطقه برخورد و برای هر مسیر ربات را تشخیص خواهد داد. 

نتایج آزمون اول بهبود قابل توجهی را نشان داده اند، از جمله کاهش انرژی 15 تا 40 درصد، اما نتایج هنوز هم مقدماتی هستند. به منظور برآورد صرفه جویی انرژی واقعی آزمایش های بیشتری در صنعت مورد نیاز است.

در صنایع تولیدی ربات فشرده، کارخانه بدنه در صنعت خودرو ربات در حدود نیمی از کل انرژی مورد استفاده برای تولید را مصرف می کند.

برنامه بهینه سازی با ورود حرکات هر یک از ربات­ ها در طول یک چرخه عملیات و همچنین هر منطقه برخورد، شروع می شود،هدف این است که این نوع بهینه سازی استاندارد شود، و شامل ربات ­ها از اول باشد.

در تنظیمات توالی های یک فعالیت، بهینه سازی جدید به طور پیش فرض انجام می­شود. اما همانطور که میدانیم، توسعه یک محصول به یک فرآیند تولیدی قوی چندین سال زمان می­برد.

Pin It