ربات جدید و سبک با قابلیت نقل و انتقال روان برای انجام فعالیت میان تجهیزات هوانوردی مقیاس بزرگ، از جمله بال هواپیمای در حال مونتاژ طراحی شده است. اصلی ترین نوآوری این ربات تحرک آن است که اجزاء هواپیما را قادر به حرکت می سازد  تا در حین حرکت ابزار ربات در بخش ها مشغول به کار ثابت شود در حالی که ربات در طول مسیر همراه با هواپیما حرکت می کند.

ربات جدید و سبک با قابلیت نقل و انتقال روان برای انجام فعالیت میان تجهیزات هوانوردی مقیاس بزرگ، از جمله بال هواپیمای در حال مونتاژ طراحی شده است. اصلی ترین نوآوری این ربات تحرک آن است که قادر به فعالیت درحین تولید و حرکت اجزاء هواپیما می باشد تا در حین حرکت ابزار ربات در بخش ها مشغول به کار ثابت شود در حالی که ربات در طول مسیر همراه با هواپیما حرکت می کند

نوآوری این ربات توسط واحد سیستم صنعتی Fatronik-Tecnalia در میان بیش از 100 شرکت در سراسر جهان برای رقابت در جوایز بین المللی راهبردی تولید سال 2008 برای شرکت هوایی ایرباس طراحی و انتخاب شده است.

در رقابت جوایز بین المللی راهبردی تولید سال 2008 نوآوری این ربات توسط واحد سیستم صنعتی Fatronik-Tecnalia در میان بیش از 100 شرکت در سراسر جهان برای شرکت هوایی ایرباس انتخاب و طراحی شده است.

دستگاه ایجاد شده توسط مرکز فن آوری - مستقر در استان باسک استان گیپوسکوا - و شناخته شده به عنوان Roptalmu، یک ربات سبک و قابل حمل با مأموریت رسوخ در شکاف قطعات هوایی در مقیاس بزرگ مانند بال هواپیما در حین تولید و مونتاژ است. این دستگاه با شرکت های مهم از جمله  SAP، بمب افکن، HP، راکول یا پراکتر و گمبل، که در چارچوب این دسته از نوآوری هستند و توسط مایکروسافت حمایت می شوند برای دریافت جایزه به رقابت خواهد پرداخت.

دستگاه ساخته شده توسط مرکز فن آوری شناخته شده Raptalmu در ایالت باسک کشور اسپانیا به عنوان رباتی سبک و قابل حمل با مأموریت رسوخ در شکاف قطعات هوایی در مقیاس بزرگ مانند بال هواپیما در حین تولید و مونتاژ است. نوآوری این دستگاه با همکاری شرکت های بزرگی  مانند SAP، بمب افکن، HP، راکول یا پراکتر و گمبل و حمایت شرکت مایکروسافت برای دریافت جایزه شرکت خواهد کرد.

نوآوری اصلی که ربات از Fatronik-Tecnalia به ارمغان می آورد تحرک آن است که به اجزء هواپیما را قادر به فعالیت درحین تولید و حرکت اجزاء هواپیما می باشد تا در حین حرکت ابزار ربات در بخش ها مشغول به کار ثابت شود در حالی که ربات در طول مسیر همراه با هواپیما حرکت می کند. از آنجا که این ربات به عنوان یک دستگاه قابل حمل است، از انتقال دادن و یا برداشتن قطعات در مقیاس بزرگ و نگهدارنده ابزار در کارخانه تولید می توان اجتناب کرد، یک مزیت بزرگ نسبت به ماشین آلات سنگین سنتی ثابت بودن این ربات بر روی سطح است.

این سیستم که توسط واحد سیستم های صنعتی در Fatronik-Tecnalia توسعه یافته است از یک پلت فرم خودکار متحرک و یک ربات حفاری 3 محوره ساخته شده است. هنگامی که پلت فرم که در نزدیکی بخشی که قرار است ماشین کاری شود قرار گرفته است، ربات خود را به نگهدارنده ابزاری که قرار است مورد استفاده قرار گیرد ثابت می کند و می تواند به صورت اتوماتیک در طول کل بخش حرکت کند. سیستم توسعه داده شده به سبب انعطاف پذیری کافی و خود مختار بودن طراحی شده است که به شکل اندازه کافی انعطاف پذیر و مستقل قادر به خود را انطباق با انواع گسترده ای از قطعات هوانوردی. ربات قادر به مواد حفاری به طور منظم در هوانوردی استفاده می شود، مانند آلومینیوم، تیتانیوم و فیبر کربن است.

به غیر از ویژگی های فنی نوآورانه خود، هیئت منصفه از جوایز استراتژیک ساخت به حساب آورد که ربات، بطور قابل توجهی افزایش بهره وری، کاهش زمان و هزینه ها. به طور معمول، قطعات در مقیاس بزرگ در هوانوردی نیاز هزاران نفر از حفر چاله برای مونتاژ خود را، و به طور سنتی این صورت دستی یا با ابزار نیمه اتوماتیک انجام می شود. جدید ربات Fatronik-Tecnalia موفق به انجام این کار به طور کامل به صورت خودکار و، علاوه بر این، افزایش شرایط کار و ایمنی برای کارمندان در صنعت هوانوردی.

Pin It