KR30 3 CRKUKA KR 30-3 CR رباتی 6 محوره با وزن 665kg می باشد.

این ربات دارای ظرفیت ترابری 30Kg و شعاع دسترسی 2033mm می باشد.

با توجه به تطبیق پذیری و انعطاف پذیری ربات KR 30-3 تقریبا در هر شاخه از صنعت کاربرد دارد. در حال حاضر، این ربات همچنین جز ربات های clean room می باشد.

این ربات مجهز به کنترلر KR C4 است و قابلیت نصب بر روی سطح را دارد.

بدنه این ربات دارای درجه استاندارد IP65 است.

کاربردهای این ربات از جمله:

جابجایی

بارگذاری و تخلیه

مونتاژ

بسته بندی و چیدمان

دستگا های پردازش پلاستیک

Pin It