IRB 2000

این ربات برای کاربردهای اتوماسیون مختلف ایده آل است. ABB IRB 2000 رباتی انعطاف پذیر، قدرتمند، چند منظوره، با مهارت و سریع است که به تعمیرات و نگهداری کمتری نیاز دارد.

ABB IRB 2000 برای افزایش و کاهش سرعت سریع طراحی شده است. این ربات با یک بازوی بلند و باریک دارای شعاع دسترسی بیشتر 1.5m و در صورت نصب به شکل overhead برای پوشش کاری بیشتر تا 3m می باشد.

IRB 2000 IRC5 در صورت نصب به شکل track و یا قرار گرفتن بر روی پایه، از آن می توان در برنامه های کاربردی تولید مثل پالت گذاری استفاده کرد.

IRB 2000 دارای 6 محور حرکتی و قابلیت حمل بار تا 10kg می باشد. و در صورت همراهی با سیستم سروو موتور AC حرکات ربات را تا 30% بهبود می بخشد.

Pin It