s3

سیستم کنترلر S3 از ویژگی هایی مانند کلیدهای چندکاره، joystick و زبان ARLA برای برنامه نویسی ساده و سریع استفاده می کند. فرم پایه ربات IRB 2000 مجهز به یک سیستم اندازه گیری مطلق سروو می باشد. عامل مهم دیگر ظرفیت اینترفیس می باشد. کنترلر S3 قابلیت ایجاد ارتباط از چندین راه مختلف را دارد. این راه های ارتباطی، I/O های دیجیتال یا آنالوگ و سریال لینگ کامپیوتر می باشند.

Pin It